logo agift
picAbout
วิธีการชำระเงิน(ชำระค่ามัดจำสินค้า)
  • เลือกชมสินค้าที่ต้องการ
  • โทรสอบถามรายละเอียดสินค้า
  • เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินให้ทางร้านทราบหรือโทรแจ้งที่
    085-183-4445, 082-449-2112
line-01
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภท
กสิกรไทย สาขาสีลม 789-215-1746 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะ กิ๊ฟ เซอร์วิส ออมทรัพย์
กรุงศรีอยุธยา สาขาวงเวียนใหญ่ 015-1-35515-7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะ กิ๊ฟ เซอร์วิส ออมทรัพย์
กรุงเทพ สาขาธนบุรี 107-0-72113-7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะ กิ๊ฟ เซอร์วิส ออมทรัพย์