logo agift
picAbout

บริษัท อะกิ๊ฟ เซอร์วิส เป็นบริษัทที่รับผลิต
สินค้าพรีเมี่ยมมากมายและรับผลิตสินค้า
พรีเมี่ยมตาม Order สั่งผลิตตรงจาก
โรงงานผู้ผลิตการันตีด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต

line-01

656/2 ซอยคล้ายจินดา ถนนประชาธิปก
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 02-890-0920, 089-899-2678
แฟ็กซ์. 02-890-0715
Email: agiftservices@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0133553001959

คุณนพพล (เอ๊ะ) : 085-183-4445, 089-899-2678
คุณเกศ : 089-666-0773, 082-449-2112
น้องเอส ประสานงานออฟฟิศ : 089-899-2678